Latest Posts

Iklan Baris dan Ciri-Cirinya

Pengutaraan pesan dikerjakan lewat media, serta kita jadi pembuat iklan diwajibkan keluarkan ongkos penerbitan iklan ke media berkaitan atau...